Beheer door ITS Housing

ITS Housing biedt een breed pakket aan bouwkundige diensten waarbij wij helder en inzichtelijk communiceren. Wij werken met partijen die jij vertrouwt of kunnen uit ons grote netwerk een passende partij voor de uitvoering aansturen.

Technisch beheer
Vertaling van het algemene beleid/ wensen van opdrachtgever naar concrete maatregelen die in het dagelijks gebruik van het gebouw genomen dienen te worden.
Bouwbegeleiding
Coördineren van groot onderhoud en renovatie: voorbereiding, controle op uitvoering en oplevering. Aanspreek punt voor, tijdens en na uitvoering.
Contractbeheer
Rechten en plichten inzichtelijk maken en bestaande contracten toetsen op: prijs, kwaliteit en relevantie.
Advies
Adviseren van de opdrachtgever over offerte trajecten, aanbestedingen en contractvoering.
24/7 Beschikbaar
24 uur per dag bereikbaar voor je huurders met hulpvragen of klachten. Dit doen wij adequaat en kostenefficiënt.
Herbestemming
Na demografisch onderzoek bekijken van mogelijkheden voor bestemming en invulling om leegstand van je gebouw tegen te gaan of te voorkomen.
MJOP
Tijdsplanning en kostenbegroting van het gebouwonderhoud als basis voor het opzetten van financiële reserveringen.
Nulmeting
Technische opname, waarbij eventuele gebreken en achterstallig onderhoud van het gebouw worden vastgesteld.
Energiebesparing
Technische opname, waarbij eventuele energiebesparende maatregelen worden opgenomen en verwerkt in een rapport.
Neem contact op